Gallery:

About the complex

Homes in Ravda

Floor plans


City build


City build


City build


City build


City build


Details

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ВХОД А    
за Жилищна сграда за сезонно ползване с подземен гараж     
 в УПИ V-365 в кв.62  по плана на с.Равда, община несебър    
обект ет. застроена площ   кв.м. % ид.ч. общи части F3 кв.м. площ маневр. тераси  кв.м. Общо кв.м. за обекта ЦЕНА В ЕВРО  
 
  Подз.п.м.1 С 17.28 0.849 2.26 19.24   38.78 FREE  
  Подз.п.м.2 С 20.44 1.004 2.67 22.76   45.87 FREE  
  Подз.п.м.3 С 17.93 0.881 2.35 19.97   40.25 FREE  
  Подз.п.м.4 С 17.93 0.881 2.35 19.97   40.25 FREE  
  Подз.п.м.5 С 16.68 0.82 2.18 18.58   37.44 FREE  
  Подз.п.м.6 С 21.04 1.034 2.75 23.43   47.22 SOLD  
  Подз.п.м.7 С 19.17 0.942 2.51 21.35   43.03 SOLD  
  Подз.п.м.8 С 17.93 0.881 2.35 19.97   40.25 SOLD  
  Подз.п.м.9 С 17.93 0.881 2.35 19.97   40.25 SOLD  
  Подз.п.м.10 С 19.17 0.942 2.51 21.35   43.03 SOLD  
  Подз.п.м.11 С 21.04 1.034 2.75 23.43   47.22 SOLD  
      206.54              
  Студио 1 І 25.11 1.442 3.84 тер 5.30   34.25 SOLD  
  Студио 2 І 23.82 1.424 3.79     27.61 SOLD  
  Студио 3 І 36.12 2.159 5.75     41.87 SOLD  
  Апартамент 1 І 56.08 3.352 8.93 тер 7.72   72.73 SOLD  
  Студио 4* І 31.05 1.747 4.65     35.7 FREE  
  Студио 5* І 31.79 1.789 4.76     36.55 FREE  
  Кам.офис І 9.75 0.599 1.59     11.34 SOLD  
      213.72              
  Апартамент 2 ІІ 61.34 3.939 10.49     71.83 SOLD  
  Апартамент 3 ІІ 61.82 4.049 10.78     72.6 SOLD  
  Апартамент 4 ІІ 63.8 4.179 11.13     74.93 FREE  
  Студио 6 ІІ 37.39 2.305 6.14     43.53 FREE  
  Студио 7 ІІ 38.09 2.348 6.25     44.34 FREE  
  Апартамент 5 ІІ 76.55 4.916 13.09     89.64 FREE  
  Кам.офис   9.47 0.582 1.55     11.02 SOLD  
      348.46              
  Апартамент 6 ІІІ 95.25 6.159 16.4     111.65 SOLD  
  Апартамент 7 ІІІ 92.26 6.043 16.09     108.35 SOLD  
  Студио 8 ІІІ 37.39 2.305 6.14     43.53 SOLD  
  Студио 9 ІІІ 38.09 2.348 6.25     44.34 FREE  
  Апартамент 8 ІІІ 76.55 4.916 13.09     89.64 FREE  
  Кам.офис ІІІ 9.47 0.582 1.55     11.02 SOLD  
      349.01              
  Апартамент 9 ІV 61.34 3.939 10.49     71.83 FREE  
  Апартамент 10 ІV 62.76 4.111 10.95     73.71 FREE  
  Апартамент 11 ІV 62.79 4.113 10.95     73.74 FREE  
  Студио 10 ІV 37.39 2.305 6.14     43.53 SOLD  
  Апартамент 12 ІV 71.36 4.583 12.2     83.56 reserved  
      295.64              
  Апартамент 13 V 56 3.003 8     64 FREE  
  Студио 11** V 43.95 2.404 6.4     50.35 RESERVED  
  Апартамент 14** V 79.85 4.239 11.29     91.14 FREE  
  Апартамент 15 V 76.34 3.971 10.57     86.91 reserved  
                     
                     
                     
                     
  Забележка: * Обявените площи на Студио 4 и Студио 5 са чисти - без включени тераси в застроената им площ, и позлват като бонус прилежащата им тревна площ на двора пред тях /по около 20- 21кв.м./  
                     
     
ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ВХОД Б      
за Жилищна сграда за сезонно ползване с магазин       
в УПИ ІІІ-365 в кв.62  по плана на с.Равда, община несебър      
                     
обект ет. застроена площ   кв.м. % ид.ч. общи части  тераси  кв.м. Общо кв.м. за обекта ЦЕНА В ЕВРО     
   
                     
  Студио 1* І 43.95 3.798 8.04 6.84   FREE    
  Магазин І 87.88 7.844 16.6 14.43   SOLD    
  Студио 2* І 37.03 3.138 6.64     FREE    
  Студио 3 І 23.86 2.022 4.28     SOLD    
  Студио 4 І 25.38 2.067 4.37 5.3   SOLD    
                     
  Студио 5 ІІ 42.44 4.018 8.5     FREE    
  Апартамент 1 ІІ 109.23 10.136 21.45     SOLD    
  Апартамент 2 ІІ 58.16 5.401 11.43     FREE    
  Апартамент 3 ІІ 61.69 5.616 11.89     FREE    
                     
  Апартамент 4 ІІІ 73.49 6.958 14.73     FREE    
  Апартамент 5 ІІІ 60.59 5.737 12.14     FREE    
  Апартамент 6 ІІІ 58.16 5.401 11.43     FREE    
  Апартамент 7 ІІІ 61.69 5.616 11.89     SOLD    
                     
  Апартамент 8** ІV 120.59 11.19 23.68     FREE    
  Апартамент 9 ІV 54.79 5.088 10.77     FREE    
  Апартамент 10 ІV 61.69 5.616 11.89     FREE    
                     
  Апартамент 11 V 79.1 6.07 12.85     RESERVED    
  Апартамент 12 V 56.35 4.284 9.07     FREE    
                   

Contacts

Contact Us

CAPTCHA Image

Contact Us

2 Oborishte str.
Burgas 8000, Bulgaria

Phones:
office: +359 56 82 61 61
sales:  +359 889 705 150

e-mail: invest@abv.bg