Gallery:

About the complex

Homes in Ravda

Floor plans


City build


City build


City build


City build


City build


Details

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ВХОД А    
за Жилищна сграда за сезонно ползване с подземен гараж     
 в УПИ V-365 в кв.62  по плана на с.Равда, община несебър    
обект ет. застроена площ   кв.м. % ид.ч. общи части F3 кв.м. площ маневр. тераси  кв.м. Общо кв.м. за обекта ЦЕНА В ЕВРО  
 
  Подз.п.м.1 С 17.28 0.849 2.26 19.24   38.78 SOLD  
  Подз.п.м.2 С 20.44 1.004 2.67 22.76   45.87 SOLD  
  Подз.п.м.3 С 17.93 0.881 2.35 19.97   40.25 SOLD  
  Подз.п.м.4 С 17.93 0.881 2.35 19.97   40.25 SOLD  
  Подз.п.м.5 С 16.68 0.82 2.18 18.58   37.44 SOLD  
  Подз.п.м.6 С 21.04 1.034 2.75 23.43   47.22 SOLD  
  Подз.п.м.7 С 19.17 0.942 2.51 21.35   43.03 SOLD  
  Подз.п.м.8 С 17.93 0.881 2.35 19.97   40.25 SOLD  
  Подз.п.м.9 С 17.93 0.881 2.35 19.97   40.25 SOLD  
  Подз.п.м.10 С 19.17 0.942 2.51 21.35   43.03 SOLD  
  Подз.п.м.11 С 21.04 1.034 2.75 23.43   47.22 SOLD  
      206.54              
  Студио 1 І 25.11 1.442 3.84 тер 5.30   34.25 SOLD  
  Студио 2 І 23.82 1.424 3.79     27.61 SOLD  
  Студио 3 І 36.12 2.159 5.75     41.87 SOLD  
  Апартамент 1 І 56.08 3.352 8.93 тер 7.72   72.73 SOLD  
  Студио 4* І 31.05 1.747 4.65     35.7 SOLD  
  Студио 5* І 31.79 1.789 4.76     36.55 SOLD  
  Кам.офис І 9.75 0.599 1.59     11.34 SOLD  
      213.72              
  Апартамент 2 ІІ 61.34 3.939 10.49     71.83 SOLD  
  Апартамент 3 ІІ 61.82 4.049 10.78     72.6 SOLD  
  Апартамент 4 ІІ 63.8 4.179 11.13     74.93 SOLD  
  Студио 6 ІІ 37.39 2.305 6.14     43.53 SOLD  
  Студио 7 ІІ 38.09 2.348 6.25     44.34 SOLD  
  Апартамент 5 ІІ 76.55 4.916 13.09     89.64 FREE  
  Кам.офис   9.47 0.582 1.55     11.02 SOLD  
      348.46              
  Апартамент 6 ІІІ 95.25 6.159 16.4     111.65 SOLD  
  Апартамент 7 ІІІ 92.26 6.043 16.09     108.35 SOLD  
  Студио 8 ІІІ 37.39 2.305 6.14     43.53 SOLD  
  Студио 9 ІІІ 38.09 2.348 6.25     44.34 SOLD  
  Апартамент 8 ІІІ 76.55 4.916 13.09     89.64 SOLD  
  Кам.офис ІІІ 9.47 0.582 1.55     11.02 SOLD  
      349.01              
  Апартамент 9 ІV 61.34 3.939 10.49     71.83 SOLD  
  Апартамент 10 ІV 62.76 4.111 10.95     73.71 SOLD  
  Апартамент 11 ІV 62.79 4.113 10.95     73.74 SOLD  
  Студио 10 ІV 37.39 2.305 6.14     43.53 SOLD  
  Апартамент 12 ІV 71.36 4.583 12.2     83.56 SOLD  
      295.64              
  Апартамент 13 V 56 3.003 8     64 SOLD  
  Студио 11** V 43.95 2.404 6.4     50.35 SOLD  
  Апартамент 14** V 79.85 4.239 11.29     91.14 SOLD  
  Апартамент 15 V 76.34 3.971 10.57     86.91 SOLD  
                     
                     
                     
                     
  Забележка: * Обявените площи на Студио 4 и Студио 5 са чисти - без включени тераси в застроената им площ, и позлват като бонус прилежащата им тревна площ на двора пред тях /по около 20- 21кв.м./  
                     
     
ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ВХОД Б      
за Жилищна сграда за сезонно ползване с магазин       
в УПИ ІІІ-365 в кв.62  по плана на с.Равда, община несебър      
                     
обект ет. застроена площ   кв.м. % ид.ч. общи части  тераси  кв.м. Общо кв.м. за обекта ЦЕНА В ЕВРО     
   
                     
  Студио 1* І 43.95 3.798 8.04 6.84   SOLD    
  Магазин І 87.88 7.844 16.6 14.43   SOLD    
  Студио 2* І 37.03 3.138 6.64     SOLD    
  Студио 3 І 23.86 2.022 4.28     SOLD    
  Студио 4 І 25.38 2.067 4.37 5.3   SOLD    
                     
  Студио 5 ІІ 42.44 4.018 8.5     SOLD    
  Апартамент 1 ІІ 109.23 10.136 21.45     SOLD    
  Апартамент 2 ІІ 58.16 5.401 11.43     SOLD    
  Апартамент 3 ІІ 61.69 5.616 11.89     SOLD    
                     
  Апартамент 4 ІІІ 73.49 6.958 14.73     SOLD    
  Апартамент 5 ІІІ 60.59 5.737 12.14     SOLD    
  Апартамент 6 ІІІ 58.16 5.401 11.43     SOLD    
  Апартамент 7 ІІІ 61.69 5.616 11.89     SOLD    
                     
  Апартамент 8** ІV 120.59 11.19 23.68     SOLD    
  Апартамент 9 ІV 54.79 5.088 10.77     SOLD    
  Апартамент 10 ІV 61.69 5.616 11.89     SOLD    
                     
  Апартамент 11 V 79.1 6.07 12.85     SOLD    
  Апартамент 12 V 56.35 4.284 9.07     SOLD    
                   

 

Contacts

Contact Us

CAPTCHA Image

Contact Us

2 Oborishte str.
Burgas 8000, Bulgaria

Phones:
office: +359 56 82 61 61
sales:  +359 889 705 150

e-mail: invest@abv.bg